Ponuda ljetovanja za članove Sindikata u objektima A i B